Školení rozhodčích 3. třídy 2022

MOTTO: „Seznamte se s pravidly“

Každoročně pořádá komise rozhodčích moravskoslezského volejbalového svazu školení rozhodčích volejbalu III. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží.

Školení má dvě části:

  1. teoretickou ve čtyřech blocích: 19.5., 26.5., 2.6., 9.6.2022 v Ostravě
  2. praktickou 11. a/nebo 18.(19.) června (Hodslavice/Raškovice).

Cena:

  • školné (dle počtu uchazečů) – do 1000,- Kč,
  • registrace do ČVS – 200,- Kč (pouze nově registrovaní)

Podmínka: věk učástníka minimálně 16 let!!


Obsahová náplň školení


Kontakt: Ing. Jan Slezák
Mail: komise@krmskvs.cz