Informace pro rozhodčí MS KVS k soutěžnímu ročníku 2022/2023

V zájmu zajištění potřebného počtu delegací rozhodčích k řízení mistrovských utkání v soutěžním období 2022 – 2023 a přehledu o zájmu rozhodčího spolehlivě se podílet na splnění přidělených delegací, obrací se komise rozhodčích na Vás s následujícími požadavky o sdělení potřebných údajů a Vašich připomínek. Z důvodu řízení krajských soutěží systémem VIS (volejbalový informační systém) včetně delegací a předelegací, je nutno, aby každý rozhodčí řídící soutěže KP(všech kategorií) měl zřízen OPERATIVNÍ emailový kontakt!!!!

 • !!VŠECHNY!! požadované údaje uvedené v přihlášce zodpovědně vyplňte a odešlete nejpozději do 31. července 2022 (žádám tak i ty, kteří se rozhodli nepřihlásit se k řízení utkání KP MS KVS v soutěžním ročníku 2022/2023)
 • V případě skončení platnosti průkazu, je Vaší povinností si jeho platnost zajistit na registračním úseku ČVS prostřednictvím systému VIS!!!
 • Termíny nedostupnosti je každý rozhodčí povinen zadat do systému VIS nejpozději do 15. 8. 2021 a v průběhu sezony je pravidelně aktualizovat!!!
 • Rozpis soutěže je distribuován výhradně v elektronické podobě (webové stránky MS KVS nebo KR MS KVS).
 • Podmínkou pro zařazení na listinu rozhodčích je
  • platná licence rozhodčího, (platný průkaz)
  • zaplacení členského příspěvku (směrnice ČVS 10/2011 – změna 06/2022), (300,- Kč)
  • účast na předsoutěžním semináři s úspěšně vykonaným testem – 16. září 2022

Přihláška