Obsahová náplň školení
Stanovy a předpisy ČVS:

stanovy; organizační struktura ČVS; členství; placení licenčních příspěvků,
základní znalosti o řádech ČVS.
Práva a povinnosti rozhodčích:

rozhodčí, na hřišti jako nezávislý zástupce ČVS; práva rozhodčího,
povinnosti rozhodčího k pořadateli utkání, k příslušné komisi rozhodčích a k Českému volejbalovému svazu obecně,
kdo a za jakých podmínek může být rozhodčím,
systém přípravy rozhodčích.
Oficiální pravidla volejbalu – výklad:
zařízení a vybavení;
účastníci utkání;
uspořádání hry;
činnosti ve hře,
přerušení a zdržování;
hráč Libero;
chování účastníků;
rozhodčí.
Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi.

Soutěžní řád volejbalu – výklad:
start hráčů – náležitosti jednotlivce;
věkové kategorie; obecné povinnosti družstev; povinnosti pořadatele,
termíny a začátky utkání; nástup k utkání; čekací doba a ukončení utkání; přerušení a předčasné ukončení utkání,
řízení utkání; práva a povinnosti rozhodčích, trenérů, kapitánů a hráčů,
Po výkladu se doporučuje uspořádat panelovou diskusi.

Zápis o utkání
zkrácený formát – krajský zápis

Administrativa rozhodčího:
vyúčtování náležitostí rozhodčího, cestovné; sledování příjmů a jejich zdanění,
povinnosti zapisovatele jako člena sboru rozhodčích.
Psychologie rozhodčího:
přednáška se zabývá především přípravou na utkání a na problematiku chování ve vypjatých situacích, jak v průběhu utkání „relaxovat“ apod.
Zdravověda:
přednášku vede lékař zejména k tématu poskytnutí první pomoci při běžných úrazech na hřišti.
Test a ústní zkouška:
Test obsahuje cca 50 otázek se zaměřením:
• 75 % otázky z pravidel,
• 15 % otázky ze SŘV,
• 10 % otázky z ostatní problematiky (předpisy ČVS, zdravověda, psychologie apod.).

Ústní zkouška má diskusní charakter se zaměřením na řešení herních situací, na gestikulaci rozhodčího, na chyby, kterých se rozhodčí dopustil v písemném testu. Bude provedena při praktických výstupech.

Obsahové náplně jednotlivých termínových bloků budou upřesněny dodatečně.

Více zde: https://www.kr-mskvs.cz/kalendar-akci/skoleni-rozhodcich-3-tridy/program-skoleni/