Obsahová náplň školení

 1. Stanovy a předpisy ČVS
  • stanovy
  • organizační struktura ČVS
  • členství
  • placení licenčních příspěvků
  • základní znalosti o řádech ČVS
 2. Práva a povinnosti rozhodčích
  • rozhodčí na hřišti jako nezávislý zástupce ČVS
  • práva rozhodčího
  • povinnosti rozhodčího k pořadateli utkání, k příslušné komisi rozhodčích a k ČVS obecně
  • kdo a za jakých podmínek může být rozhodčím
  • systém přípravy rozhodčích
 3. Oficiální pravidla volejbalu – výklad
  • zařízení a vybavení
  • účastníci utkání
  • uspořádání hry
  • činnosti ve hře
  • přerušení a zdržování
  • hráč Libero
  • chování účastníků
  • rozhodčí
 4. Soutěžní řád volejbalu – výklad
  • start hráčů – náležitosti jednotlivce
  • věkové kategorie
  • obecné povinnosti družstev
  • povinnosti pořadatele
  • termíny a začátky utkání, nástup k utkání, čekací doba a ukončení utkání
  • přerušení a předčasné ukončení utkání
  • řízení utkání
  • práva a povinnosti rozhodčích, trenérů, kapitánů a hráčů
 5. Zápis o utkání
 6. Administrativa rozhodčího
  • vyúčtování náležitostí rozhodčího
  • sledování příjmů a jejich zdanění
  • povinnosti zapisovatele jako člena sboru rozhodčích
 7. Psychologie rozhodčího
  • přednáška se zabývá především přípravou na utkání a na problematiku chování ve vypjatých situacích, jak v průběhu utkání „relaxovat“ apod.
 8. Zdravověda
  • poskytnutí první pomoci při běžných úrazech na hřišti.

Test a ústní zkouška:

Test obsahuje cca 50 otázek se zaměřením:
• 75 % otázky z pravidel,
• 15 % otázky ze SŘV,
• 10 % otázky z ostatní problematiky (předpisy ČVS, zdravověda, psychologie apod.).

Ústní zkouška má diskusní charakter se zaměřením na řešení herních situací, na gestikulaci rozhodčího, na chyby, kterých se rozhodčí dopustil v písemném testu. Bude provedena při praktických výstupech.