Školení rozhodčích III. a II. třídy 2023

MOTTO: „Seznamte se s pravidly“

Rok se s rokem sešel a je zde opět čas na vzdělávání nových rozhodčích volejbalu III. a II. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží. Postupem času je možné se propracovat až k soutěžím nejvyšším.

Školení má dvě části:

  1. teoretickou ve čtyřech blocích: 18.5., 25.5., 1.6., 8.6.2023 v Ostravě (čtvrtky)
  2. praktickou 17. června v Raškovicích. (sobota)

Cena:

  • školné (dle počtu uchazečů) – do 1000,- Kč,

Podmínka: věk učástníka minimálně 16 let!!

Obsahová náplň školení

Přihlášky posílejte nejpozději do 14.5.2023


Kontakt: Ing. Jan Slezák
Mail: komise@krmskvs.cz