Řešení 9

Otázka 60:

Dle pravidel: Střídání je nedovolené:

 • pokud se ho zúčastní hráč, který se ho zúčastnit může, ale není uveden v sestavě družstva v zápise o utkání.
 • pokud se ho zúčastní hráč, který se ho zúčastnit nemůže, nebo se ho zúčastní hráč, který není uveden v sestavě družstva v zápise o utkání.
 • pokud se ho zúčastní hráč, který se ho zúčastnit nemůže i přes to, že je uveden v sestavě družstva v zápise o utkání.

15.9.1 Střídání je nedovolené, pokud překročí omezení určená pravidlem 15.6 (vyjma situace dle pravidla 15.7) nebo se ho zúčastní hráč, který není uveden v sestavě družstva v zápise o utkání.


Otázka 61:

Dle pravidel: Míč mimo hru je:

 • v okamžiku chyby
 • v okamžiku chyby zapískané rozhodčím, pokud chyba nenastala, pak v okamžiku zapískání
 • v okamžiku ukončení posledního setu

8.2 Míč mimo hru
Míč je mimo hru v okamžiku chyby, odpískané jedním z rozhodčích. Jestliže nenastala chyba, v okamžiku zapískání.


Otázka 62:

Dle pravidel: Prostor vymezen prodloužením obou útočných čar až ke stolku zapisovatele se nazývá:

 • zóna výměny libera
 • zóna střídání
 • prostor pro rozcvičení

1.4.3 Zóna střídání
Zóna střídání je vymezena prodloužením obou útočných čar až ke stolku zapisovatele.


Otázka 63:

Dle pravidel: Kdy rozhodčí povolí podání?

 • jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající stojí v zóně podání.
 • jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající stojí v zóně podání a drží míč.
 • jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající drží míč.

12.3 Povolení podání
První rozhodčí povolí podání, jakmile zkontroluje, že obě družstva jsou připravena ke hře a podávající drží míč.


Otázka 64:

Dle pravidel: Který okamžik je rozhodující pro posouzení  chyby v postavení?

 • když míč přeletí svislou rovinu sítě
 • když rozhodčí dá pokyn k provedení podání zapískáním
 • když podávající udeří do míče

7.4 Postavení
V okamžiku, kdy podávající udeří do míče, musí být hráči obou družstev rozmístěni uvnitř vlastního pole v souladu s pořadím postupu (vyjma podávajícího).
7.5.1 Družstvo se dopustí chyby v postavení, není-li kterýkoliv hráč ve svém správném postavení v okamžiku, kdy podávající udeří do míče.


Otázka 65:

Dle pravidel: Před utkáním: Jakmile byl již zápis o utkání podepsán:

 • zapsané hráče lze kdykoliv měnit
 • trenérem družstva, nelze zapsané hráče měnit.
 • trenérem a kapitánem družstva, nelze zapsané hráče měnit.

4.1.3 …..Jakmile byl již zápis o utkání (sestava družstva pro elektronický zápis o utkání) podepsán trenérem a kapitánem družstva, nelze zapsané hráče měnit.


Otázka 66:

Dle pravidel: Za účastníka akce hraní míče je považován:

 • jen hráč, který míč odehraje
 • všichni hráči družstva, které odehrává míč
 • kterýkoliv hráč, který je v blízkosti hraného míče a který se ho snaží zahrát i v případě, že se míče nedotkne

11.4 Chyby hráče u sítě
….. Kterýkoliv hráč, který je v blízkosti hraného míče a který se ho snaží zahrát, je považován za účastníka akce hraní míče a to i v případě, že se míče nedotkne. …..


Otázka 67:

Dle pravidel: Která definice „nepřítomného družstva“ není správná?

 • odmítne-li družstvo hrát poté, co k tomu bylo vyzváno, je prohlášeno za „nepřítomné“ a prohrává utkání s výsledkem 0:3 na sety a 0:25 na body v každém setu
 • družstvo, které se bez závažných důvodů nedostaví na hřiště včas, je prohlášeno za „nepřítomné“ a prohrává utkání s výsledkem 0:3 na sety a 0:25 na body v každém setu
 • dojde-li v průběhu utkání k situaci, že družstvo nemůže postavit do hry 6 hráčů, je prohlášeno za „nepřítomné“ a prohrává utkání s výsledkem 0:3 na sety a 0:25 na body v každém setu

6.4 Nepřítomné a neúplné družstvo
6.4.1 Odmítne-li družstvo hrát poté, co k tomu bylo vyzváno, je prohlášeno za „nepřítomné“ a prohrává utkání s výsledkem 0:3 na sety a 0:25 na body v každém setu.
6.4.2 Družstvo, které se bez závažných důvodů nedostaví na hřiště včas, je prohlášeno za „nepřítomné“ se stejným výsledkem jako v pravidle 6.4.1.
6.4.3 Družstvo, které je prohlášeno za „neúplné“ v setu nebo v utkání, prohrává set nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety potřebné k vítězství v setu nebo v utkání. Neúplné družstvo si ponechává dosažené body a sety.


Otázka 68:

Dle pravidel: Není-li u družstva přítomen trenér ani asistent trenéra, který převzal funkci trenéra, může o oddechové časy žádat:

 • kapitán družstva
 • kterýkoliv hráč na hřišti
 • kapitán ve hře

5.1.2.3 při absenci trenéra, pokud nemá družstvo asistenta trenéra, který převzal funkci trenéra, žádat o oddechové časy a střídání.
15.3.1 Řádná přerušení hry mohou být požadována trenérem nebo, při absenci trenéra, kapitánem ve hře, a to pouze jimi.


Otázka 69:

Dle pravidel: Pronikat pod sítí do prostoru soupeře:

 • není dovoleno za žádných okolností
 • je dovoleno za předpokladu, že se tím nepřekáží soupeři ve hře
 • je dovoleno za předpokladu, že část pronikající(ch) nohy(ou) zůstane buď ve styku se střední čárou, nebo přímo nad ní a tato akce nebrání soupeři ve hře

11.2.1 Pronikat pod sítí do prostoru soupeře je dovoleno za předpokladu, že se tím nepřekáží soupeři ve hře.


Otázka 70:

Dle pravidel: Pokud jeden z kapitánů žádá samostatné (postupné) oficiální rozcvičení u sítě, je dovoleno každému družstvu se rozcvičovat u sítě 3 nebo 5 minut.

 • jako první u sítě to družstvo, které má první podání
 • jako první u sítě to družstvo, které nemá první podání
 • jako první u sítě je družstvo určeno opět losem za přítomnosti kapitánů

7.2.3 V případě postupného oficiálního rozcvičení u sítě, rozcvičuje se jako první u sítě to družstvo, které má první podání.


Otázka 71:

Dle pravidel: Asistent trenéra

 • pokud musí trenér opustit své družstvo z jakéhokoliv důvodu včetně sankcí, ale vyjma vstupu na hřiště jako hráč, může kterýkoli asistent trenéra převzít funkci trenér po celou dobu jeho nepřítomnosti, jakmile to kapitán ve hře potvrdí u rozhodčího
 • pokud musí trenér opustit své družstvo z jakéhokoliv důvodu včetně sankcí i vstupu na hřiště jako hráč, může kterýkoli asistent trenéra převzít funkci trenér po celou dobu jeho nepřítomnosti, jakmile to kapitán ve hře potvrdí u rozhodčího
 • pokud musí trenér opustit své družstvo z jakéhokoliv důvodu včetně sankcí, ale vyjma vstupu na hřiště jako hráč, automaticky přebírá jeho funkci kterýkoli asistent trenéra po celou dobu jeho nepřítomnosti

5.3.2 Pokud musí trenér opustit své družstvo z jakéhokoliv důvodu včetně sankcí, ale vyjma vstupu na hřiště jako hráč, může kterýkoli asistent trenéra převzít funkci trenér po celou dobu jeho nepřítomnosti, jakmile to kapitán ve hře potvrdí u rozhodčího.


Otázka 72:

Dle pravidel: Každé družstvo musí hrát uvnitř své vlastní hrací plochy a prostoru (vyjma pravidla 10.1.2). Míč však může být zahrán:

 • zpoza své vlastní volné zóny a nad stolkem zapisovatele v jeho celé šíři.
 • zpoza volné zóny celého kontrolovaného prostoru a nad stolkem zapisovatele v jeho celé šíři.
 • nad lavičkou soupeře a soupeř takovéto činnosti nesmí bránit

9 HRA MÍČEM
Každé družstvo musí hrát uvnitř své vlastní hrací plochy a prostoru (vyjma pravidla 10.1.2). Míč však může být zahrán zpoza své vlastní volné zóny a nad stolkem zapisovatele v jeho celé šíři.