Řešení 8

Otázka 50:

Dle pravidel: Za žádost o střídání se považuje:

 • trenérem provedené smluvené znamení rukama
 • když hráč v přerušené hře vstoupí do zóny střídání připraven ke hře
 • když hráč v průběhu hry vstoupí do zóny střídání připraven ke hře

15.10.3 a) Za skutečnou žádost o střídání se považuje, když hráč(i) v řádném přerušení hry vstoupí do zóny střídání připraveni ke hře


Otázka 51:

Dle pravidel: První hrubé chování kteréhokoliv člena družstva je sankcionováno:

 • napomenutím
 • bodem a podáním pro soupeře
 • vyloučením do konce setu

21.3.1 Trest
První hrubé chování kteréhokoliv člena družstva je sankcionováno bodem a podáním pro soupeře


Otázka 52:

Dle pravidel: Libero(a) musí mít oblečeno(a) úbor, který:

 • má stejnou barvu jako úbor ostatních členů družstva, ale odlišné číslování
 • má odlišně dominantní barvu od jakékoliv barvy úboru ostatních členů družstva
 • má odlišně dominantní barvu od jakékoliv barvy úboru ostatních členů družstva, ale může mít stejné číslo jako některý z ostatních hráčů

19.2 Výstroj
Libero(a) musí mít oblečeno(a) úbor (nebo vestu / návlek pro nově určené libero), který má odlišně dominantní barvu od jakékoliv barvy úboru ostatních členů družstva…


Otázka 53:

Dle pravidel: Není-li výměna polí v rozhodujícím setu provedena v okamžiku, kdy družstvo ve vedení dosáhne osmi bodů, pak:

 • musí se uskutečnit okamžitě, jakmile byla chyba zjištěna, bodový stav se vrací do okamžiku, kdy měla být provedena výměna
 • musí se uskutečnit okamžitě, jakmile byla chyba zjištěna, bodový stav setu v okamžiku výměny zůstává zachován
 • nechá se set dohrát bez výměny

18.2.2 ……Není-li výměna polí provedena v okamžiku, kdy družstvo ve vedení dosáhne osmi bodů, musí se uskutečnit okamžitě, jakmile byla chyba zjištěna. Bodový stav setu v okamžiku výměny zůstane zachován.


Otázka 54:

Dle pravidel: Které sankce za zdržování se zaznamenávají do zápisu do utkání?

 • všechny
 • pouze napomenutí za zdržování
 • pouze trest za zdržování

16.2.1.2 Všechny sankce za zdržování jsou zaznamenány do zápisu o utkání.


Otázka 55:

Dle pravidel: V případě jednoho nebo více přerušení, jejichž celková délka nepřesáhne čtyři hodiny a pokračuje-li se na jiném hřišti, pak:

 • je celé utkání opakováno
 • přerušený set pokračuje se stejným počtem dosažených bodů, stejnými hráči (vyjma těch vyloučených nebo diskvalifikovaných) a ve stejných postaveních. Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti
 • je přerušený set anulován a hrán znovu se stejnými členy družstva a se stejnými základními sestavami (vyjma těch vyloučených nebo diskvalifikovaných) a se zachováním záznamu všech sankcí. Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti

17.3.2 Jestliže se vyskytne jedno nebo více přerušení, jejichž celková délka trvání nepřekročí čtyři hodiny: 17.3.2.2 pokračuje-li hra na jiném hřišti, je přerušený set anulován a hrán znovu se stejnými členy družstva a se stejnými základními sestavami (vyjma těch vyloučených nebo diskvalifikovaných) a se zachováním záznamu všech sankcí. Výsledky odehraných setů zůstávají v platnosti.


Otázka 56:

Dle pravidel: Pokud má družstvo v zápise o utkání uvedena dvě libera, ale jedno se stane neschopné pokračovat ve hře:

 • má družstvo právo určit nové libero
 • je družstvo prohlášeno za neúplné
 • má družstvo právo hrát pouze s jedním liberem

19.4.3.1 Pokud má družstvo v zápise o utkání uvedena dvě libera, ale jedno se stane neschopné pokračovat ve hře, má družstvo právo hrát pouze s jedním liberem.


Otázka 57:

Dle pravidel: V závislosti na stupni závažnosti přestupku jsou používány sankce:

 • trest, vyloučení, diskvalifikace
 • napomenutí, trest, vyloučení
 • napomenutí, vyloučení, diskvalifikace

21.3 Stupnice sankcí
V souladu s posouzením prvního rozhodčího a v závislosti na stupni závažnosti přestupku jsou používány následující sankce zaznamenávané do zápisu o utkání: „Trest“, „Vyloučení“ nebo „Diskvalifikace“.


Otázka 58:

Dle pravidel: Nevhodné chování člena družstva vůči funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům nebo obecenstvu je rozděleno do tří kategorií podle závažnosti přestupku na:

 • mírně nevhodné, hrubé, agresivní
 • mírně nevhodné, urážlivé, agresivní
 • hrubé, urážlivé, agresivní

21.2 Nevhodné chování vedoucí k sankcím
Nevhodné chování člena družstva vůči funkcionářům, soupeřům, spoluhráčům nebo obecenstvu je rozděleno do tří kategorií podle závažnosti přestupku.
21.2.1 Hrubé chování: jednání v rozporu s dobrými mravy nebo morálními principy.
21.2.2 Urážlivé chování: nadávky, urážlivá slova nebo gesta nebo jakékoliv jednání vyjadřující pohrdání.
21.2.3 Agrese: uskutečnění tělesného napadení, agresivní nebo výhružné jednání.


Otázka 59:

Dle pravidel: Není-li možné použít výjimečné střídání, pak:

 • při zranění nebo zdravotní indispozici hráče je družstvo prohlášeno za neúplné
 • při vyloučení či diskvalifikaci je družstvo prohlášeno za neúplné
 • se vždy udělují 3 minuty na zotavení

15.8 Střídání při vyloučení nebo diskvalifikaci
„Vyloučený“ nebo „diskvalifikovaný“ hráč musí být okamžitě vystřídán řádným střídáním. Pokud toto není možné, má družstvo právo využít výjimečné střídání. Pokud to není možné, je jeho družstvo prohlášeno za „neúplné“.