Řešení 6

Otázka 30:

Dle pravidel: Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují:

 • bočně prostor přeletu
 • přední zónu
 • volnou zónu

2.4 Anténky
Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují bočně prostor přeletu.


Otázka 31:

Dle pravidel: Hráči, kteří nehrají:

 • sedí na lavičce družstva
 • jsou ve svém prostoru pro rozcvičení
 • sedí buď na lavičce družstva, nebo jsou ve svém prostoru pro rozcvičení

4.2.1 Hráči, kteří nehrají, sedí buď na lavičce družstva, nebo jsou ve svém prostoru pro rozcvičení.


Otázka 32:

Dle pravidel: Hráči, kteří nehrají, se mohou rozcvičovat:

 • v průběhu hry ve volné zóně za svým polem bez míče
 • v průběhu oddechového času ve volné zóně za svým polem s míčem
 • v průběhu přestávek mezi sety ve volné zóně (na své straně hřiště) s míčem
 • v průběhu hry v prostorách pro rozcvičení s míčem

Hráči, kteří nehrají, se bez míčů mohou rozcvičovat takto:
4.2.4 V průběhu přestávek mezi sety mohou hráči při rozcvičení uvnitř jejich vlastní volné zóny použít míče.


Otázka 33: 

Dle pravidel: Která varianta dresu je správná?

 • čísla na zádech uprostřed vysoká minimálně 20 cm, na prsou není nutno mít číslo
 • čísla na prsou (vlevo nebo vpravo) vysoká minimálně 15 cm, na zádech uprostřed vysoká minimálně 25 cm
 • čísla na prsou uprostřed vysoká minimálně 15 cm, na zádech uprostřed vysoká minimálně 20 cm

4.3.3.1 Číslo musí být umístěno uprostřed přední i zadní strany dresu.
4.3.3.2 Čísla musí být vysoká minimálně 15 cm na prsou a 20 cm na zádech.


Otázka 34: 

Dle pravidel: Kdo odpovídá za chování a kázeň členů svého družstva?

 • kapitán
 • trenér
 • kapitán i trenér

5. Jak kapitán, tak i trenér družstva jsou odpovědni za chování a kázeň členů svého družstva.


Otázka 35: 

Dle pravidel: Kdo zastupuje družstvo při losování?

 • kapitán družstva
 • kapitán ve hře
 • trenér

5.1.1 Před utkáním kapitán družstva podepisuje zápis o utkání a zastupuje své družstvo při losování.


Otázka 36: 

Dle pravidel: Postavení hráčů je určeno a řídí se polohou jejich chodidel, dotýkajících se země (poslední kontakt s hrací plochou stanovuje pozice hráčů). Co platí?

 • každý hráč zadní řady musí být na úrovni nebo mít alespoň část svého jednoho chodidla dále od střední čáry, než je chodilo blíže ke střední čáře kteréhokoliv hráče přední řady
 • každý hráč zadní řady musí být na úrovni nebo mít alespoň část svého jednoho chodidla dále od střední čáry, než je chodilo blíže ke střední čáře jemu odpovídajícího hráče přední řady
 • každý hráč přední řady musí mít alespoň část svého chodidla blíže střední čáře, než jsou chodidla jemu odpovídajícího hráče zadní řady

7.4.3.1 každý hráč zadní řady musí být na úrovni nebo mít alespoň část svého jednoho chodidla dále od střední čáry, než je chodilo blíže ke střední čáře hráče přední řady;


Otázka 37: 

Dle pravidel: Chyba v pořadí postupu hráčů nastane, není-li podání provedeno v souladu s pořadím postupu. Které z následujících tvrzení neodpovídá pravidlům:

 • soupeř získá bod a následující podání
 • pořadí postupu hráčů družstva, které se dopustilo chyby, je opraveno
 • není-li možné určit přesný okamžik, kdy došlo k chybě, je chybujícímu družstvu odečten jeden bod a jediným trestem je bod a podání pro soupeře
 • je-li možné určit přesný okamžik, kdy došlo k chybě, jsou body získané chybujícím družstvem od tohoto okamžiku zrušeny

Vychází z pravidla 7.7
7.7.2 Pokud tento okamžik nelze přesně určit, získané body se neruší a jediným trestem je bod a podání pro soupeře.