Řešení 5

Otázka 22:

Dle pravidel: Kde je zóna výměny libera?

 • ve volné zóně na straně lavičky družstva, vymezené prodloužením útočné čáry až ke koncové čáře
 • ve volné zóně, vymezené osou střední čáry až ke koncové čáře
 • ve volné zóně na straně lavičky družstva, vymezené osou střední čáry až ke koncové čáře

1.4.4 Zóna výměny libera
Zóna výměny libera je část volné zóny na straně lavičky družstva, vymezené prodloužením útočné čáry až ke koncové čáře.


Otázka 23:

Dle pravidel: Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže nebo ze syntetické kůže a uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu. Jeho barva může být jednotně světlá nebo kombinací barev. Jeho vnitřní tlak je:

 • 0,260 – 0,280 kg/cm2
 • 0,300 – 0,325 kg/cm2
 • 0,330 – 0,355 kg/cm2

3.1 Parametry
Jeho vnitřní tlak je 0,300 až 0,325 kg/cm2


Otázka 24:

Dle pravidel: Jeden z hráčů je kapitánem družstva:

 • může to být kterýkoliv ze zapsaných hráčů v zápise o utkání (včetně libera) a musí být v zápise označen
 • může to být kterýkoliv ze zapsaných hráčů v zápise o utkání (mimo libera) a musí být v zápis označen
 • může to být kterýkoliv ze zapsaných hráčů v zápise o utkání (včetně libera) a není-li to libero, musí být v zápise označen

4.1.2 Jeden z hráčů, je kapitánem družstva, který musí být označen v zápisu o utkání.


Otázka 25: 

Dle pravidel: Kterou část výstroje musí mít družstvo jednotné (vyjma liber)?

 • pouze dres
 • dres a trenýrky
 • dres, trenýrky a ponožky
 • dres, trenýrky, ponožky a obuv

4.3.1 Barva a provedení dresu, trenýrek a ponožek celého družstva musí být jednotné (vyjma liber).


Otázka 26: 

Dle pravidel: Jaké je správné označení kapitána na dresu?

 • na prsou pod číslem páskou 8×2 cm
 • na prsou nad číslem páskou 8×2 cm
 • na zádech v kroužku

4.3.4 Kapitán družstva musí mít na svém dresu pásku 8 x 2 cm, která podtrhuje číslo na prsou.


Otázka 27: 

Dle pravidel: Po vystřídání kapitána družstva č.1 byl za kapitána ve hře označen hráč č.2. Po pár rozehrách byl hráč č.2 vyměněn liberem a za kapitána ve hře byl označen hráč č.3. Kdo bude kapitánem ve hře po následné výměně libera a hráče č.2?

 • kapitánem ve hře bude opět hráč č.2 a to až do momentu, kdy dojde k jeho vystřídání nebo se na hřiště dostane kapitán
 • kapitánem ve hře bude hráč č.3 a to až do momentu, kdy bude vystřídaný, nebo vyměněn liberem, nebo se na hřiště vrátí kapitán družstva, nebo do konce setu
 • kapitánem ve hře bude hráč, kterého po návratu hráče č.2 z lavičky určí trenér
 • hráč č.3 neměl být určený kapitánem ve hře, protože hráč č.2 byl pouze vyměněn liberem a nebyl vystřídaný. Kapitánem ve hře proto bude hráč č.2.

5.1.2 V průběhu utkání, je-li kapitán družstva na hřišti, je kapitánem ve hře. Není-li kapitán družstva na hřišti, trenér nebo sám kapitán musí určit jiného hráče na hřišti, který bude plnit funkci kapitána ve hře. Tento kapitán ve hře plní své povinnosti, dokud není vystřídán, dokud se nevrátí na hřiště kapitán družstva nebo do konce setu.


Otázka 28: 

Dle pravidel: Dokončená rozehra je:

 • posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem až do okamžiku, kdy je míč mimo hru
 • posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu
 • posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu vyjma udělení trestu a ztráty podání z důvodu překročení časového limitu pro podání

6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra
…. Dokončená rozehra je posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu.


Otázka 29: 

Dle pravidel: Pokud má družstvo v zápise o utkání uvedena dvě libera, ale jedno se stane neschopné pokračovat ve hře:

 • má družstvo právo určit nové libero
 • je družstvo prohlášeno za neúplné
 • má družstvo právo hrát pouze s jedním liberem

19.4.3.1 Pokud má družstvo v zápise o utkání uvedena dvě libera, ale jedno se stane neschopné pokračovat ve hře, má družstvo právo hrát pouze s jedním liberem.