Řešení 4

Otázka 16: 

Dle pravidel: Jak široká je a kde se nachází zóna podání?

 • je široká 3 metry za koncovou čarou na pravé straně hřiště při pohledu k síti
 • je široká 9 metrů za oběma koncovými čarami
 • je široká jako šířka hřiště plus volná zóna po obou stranách hřiště

1.4.2 Zóna podání
Zóna podání je 9 m široká plocha za oběma koncovými čarami.


Otázka 17: 

Dle pravidel: Dvě bílé pásky jsou upevněny svisle k síti a umístěny přímo nad každou postranní čarou. Anténka je upevněná:

 • na vnějším okraji každé postranní pásky.
 • na vnitřní okraji každé postranní pásky.
 • na středu každé postranní pásky

2.4 Anténky
Anténka je upevněná na vnějším okraji každé postranní pásky.


Otázka 18:

Dle pravidel: Do utkání může nastoupit až 14 hráčů včetně liber. Co musí být splněno?

 • má-li družstvo 12 hráčů, z nich pak může mít jen 1 libero
 • má-li družstvo 13 nebo 14 hráčů, z nich pak musí mít 2 libera
 • má-li družstvo 12 hráčů, z nich pak musí mít alespoň 1 libero
 • má-li družstvo 13 nebo 14 hráčů, z nich pak může mít až 2 libera

19.1.1 Každé družstvo má právo určit ze seznamu hráčů uvedených v zápise o utkání až dva specializované obranné hráče: “libera”. Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB kategorie dospělých, pokud má družstvo má více než 12 hráčů zaznamenaných do zápisu o utkání je povinnost v sestavě družstva mít dvě Libera


Otázka 19: 

Dle pravidel: Lavičky pro družstva jsou umístěny:

 • vedle stolku zapisovatele mimo volnou zónu.
 • vedle stolku zapisovatele ve volné zóně.
 • naproti stolku zapisovatele mimo volnou zónu.

4.2.1 ……..
Lavičky pro družstva jsou umístěny vedle stolku zapisovatele mimo volnou zónu.


Otázka 20: 

Dle pravidel: Kapitán družstva A není na hřišti. Po dlouhé rozehře družstvo A neví, který hráč má jít na podání. Kdo se může zeptat rozhodčího na informaci, který hráč má podávat?

 • trenér
 • asistent trenéra
 • kapitán ve hře

Je-li míč mimo hru, je pouze kapitán ve hře oprávněn hovořit s rozhodčími:
5.1.2.2 žádat povolení:
b) ověřit postavení družstev,


Otázka 21: 

Dle pravidel: Které tvrzení o zisku bodu neplatí?

 • družstvo získá bod po úspěšném dopadu míče do soupeřova pole
 • družstvo získá bod, když je družstvo soupeře napomínáno za zdržování
 • družstvo získá bod, když se družstvo soupeře dopustí chyby
 • družstvo získá bod, když je družstvu soupeře udělen trest

6.1.1 Bod
Družstvo získá bod:
6.1.1.1 úspěšně dopadem míče do soupeřova pole;
6.1.1.2 když se družstvo soupeře dopustí chyby;
6.1.1.3 když je družstvu soupeře udělen trest.