Řešení 3

Otázka 10: 

Dle pravidel: Přední zóna každého pole:

 • je vymezena osou střední čáry a zadním okrajem útočné čáry.
 • je vymezena osou střední čáry a předním okrajem útočné čáry.
 • je vymezena osou střední čáry a osou útočné čáry.

1.4.1 Přední zóna
Přední zóna každého pole je vymezena osou střední čáry a zadním okrajem útočné čáry.


Otázka 11: 

Dle pravidel: Za přední zónu:

 • je považováno i její prodloužení od postranní čáry až za lavičku družstva
 • není považováno i její prodloužení od postranní čáry až do konce volné zóny.
 • je považováno i její prodloužení od postranní čáry až do konce volné zóny.

1.4.1 Přední zóna
Za přední zónu je považováno i její prodloužení od postranní čáry až do konce volné zóny.


Otázka 12: 

Dle pravidel: Jak je dlouhá anténka?

 • 1 metr
 • 80 cm
 • 1,8 metru

2.4 Anténky
Anténka je ohebná tyčka dlouhá 1,80 m, o průměru 10 mm, zhotovená ze sklolaminátu nebo podobného materiálu.


Otázka 13: 

Dle pravidel: Pro utkání má být družstvo složeno nejvýše:

 • ze 14 hráčů (bez liber) plus skupina trenérů (1 trenér, 2 asistenti) a lékařské zabezpečení (1 fyzioterapeut, 1 lékař)
 • z 12 hráčů (bez liber) plus skupina trenérů (1 trenér, 2 asistenti) a lékařské zabezpečení (1 fyzioterapeut, 1 lékař)
 • z 12 hráčů (včetně 2 liber) plus jeden trenér a jeden lékař

4.1.1 Pro utkání má být družstvo složeno nejvýše z dvanácti (12) hráčů, plus:
– skupiny trenérů: jeden trenér a maximálně dva asistenti trenéra,
– lékařské zabezpečení: jeden fyzioterapeut a jeden lékař.


Otázka 14: 

Dle pravidel: Mohou hrát hráči bosí?

 • Ano
 • Ne

První rozhodčí může povolit jednomu nebo více hráčům:
4.4.1 hrát bos(í);


Otázka 15: 

Dle pravidel: Účastníci musí přijímat rozhodnutí rozhodčích ve sportovním duchu, bez toho, že by jim oponovali. V případě pochybností je možné požadovat vysvětlení:

 • pouze trenérem družstva
 • kterýmkoliv členem družstva uvedeným v zápise o utkání
 • pouze prostřednictvím kapitána ve hře

20.1.2 Účastníci musí přijímat rozhodnutí rozhodčích ve sportovním duchu, bez toho, že by jim oponovali. V případě pochybností je možné požadovat vysvětlení pouze prostřednictvím kapitána ve hře.