Řešení 2

Otázka 5: 

Dle pravidel: Všechny čáry jsou široké:

 • 3 cm
 • 4 cm
 • 5 cm

1.3.1 Všechny čáry jsou 5 cm široké. …..


Otázka 6: 

Dle pravidel: Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami. Jak postranní, tak koncové čáry:

 • jsou vyznačeny vně rozměrů hřiště
 • jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště
 • rozměr hřiště prochází osou čar

1.3.2 Čáry vymezující hřiště
Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami. Jak postranní, tak koncové čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště.


Otázka 7:

Dle pravidel: Osa střední čáry rozděluje hřiště na dvě stejná pole, každé o rozměrech 9 x 9 m,

 • a celá šíře střední čáry není považována za součást obou polí.
 • avšak celá šíře střední čáry je považována za součást obou polí.
 • a tím polovina šíře čáry je považována za součást každé strany hřiště

1.3.3 Střední čára
Osa střední čáry rozděluje hřiště na dvě stejná pole, každé o rozměrech 9 x 9 m, avšak celá šíře střední čáry je považována za součást obou polí. …..


Otázka 8: 

Dle pravidel: V každém poli je útočná čára

 • jejíž osa je vedena 3 m od osy střední čáry
 • jejíž přední okraj je veden 3 m od osy střední čáry
 • jejíž zadní okraj je veden 3 m od osy střední čáry

1.3.4 Útočná čára
V každém poli je útočná čára, jejíž zadní okraj je veden 3 m od osy střední čáry a označuje přední zónu.


Otázka 9:

Dle pravidel: Nejnižší teplota pro uskutečnění utkání nesmí klesnout:

 • pod 18 °C
 • pod 12 °C
 • pod 10 °C

1.5 Teplota
Nejnižší teplota nesmí klesnout pod 10 °C