Řešení 11

Otázka 88:

Dle pravidel: Přestupky vyplývající z mírně nevhodného chování:

 • nejsou předmětem sankcí
 • jsou předmětem sankcí
 • jsou předmětem sankcí a nezaznamenávají se

21.1 Mírně nevhodné chování
Přestupky vyplývající z mírně nevhodného chování nejsou předmětem sankcí.


Otázka 89:

Dle pravidel: Které z uvedených definic neodpovídá situaci, kdy je „míč mimo“.

 • když jsou všechny části míče, které se dotknou hrací plochy, zcela mimo čáry vymezující hřiště
 • když se dotkne předmětu vně hřiště, stropu nebo osoby, která je mimo hru
 • když se nějaká část míče, v jakémkoliv okamžiku při kontaktu s povrchem, dotkne hřiště včetně jejich vymezujících čar
 • když se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek

8.3 Míč v hřišti
Míč je v “hřišti”, jestliže se nějaká část míče, v jakémkoliv okamžiku při kontaktu s povrchem, dotkne hřiště včetně jejich vymezujících čar.
8.4 Míč mimo
Míč je „mimo“, když:

 • 8.4.1 jsou všechny části míče, které se dotknou hrací plochy, zcela mimo čáry vymezující hřiště
 • 8.4.2 se dotkne předmětu vně hřiště, stropu nebo osoby, která je mimo hru
 • 8.4.3 se dotkne antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek
 • 8.4.4 přeletí svislou rovinu sítě buď částečně, nebo zcela mimo prostor přeletu, vyjma situace dle pravidla 10.1.2 8.4.5 přeletí zcela spodní prostor přeletu pod sítí.

Otázka 90:

Dle pravidel: Hloubka zóny podání

 • měří 6 metrů
 • je vymezena koncem volné zóny
 • není stanovena

1.4.2 Zóna podání
……Hloubka zóny podání je vymezena koncem volné zóny.


Otázka 91:

Dle pravidel: Která sankce nepatří mezi sankce za zdržování?

 • napomenutí za zdržování
 • trest za zdržování
 • vyloučení za zdržování

16.2.1 „Napomenutí za zdržování“ a „trest za zdržování“ jsou sankcemi družstva.


Otázka 92:

Dle pravidel: Činnost blokování při níž se blokující dotkne míče se nazývá?

 • pokus o blok
 • dokončený blok
 • chybný blok

14.1.3 Dokončený blok
Blok je dokončený, kdykoliv se blokující dotkne míče.


Otázka 93:

Dle pravidel: Může rozhodčí povolit hráčům vyměnit si mokrý nebo poškozený úbor, pod podmínkou, že barva, provedení a číslo nového úboru jsou stejné?

 • ano, kdykoliv
 • ano, v přestávce mezi sety nebo po vystřídání
 • ne

První rozhodčí může povolit jednomu nebo více hráčům:
4.4.2 vyměnit si mokrý nebo poškozený úbor v přestávce mezi sety nebo po vystřídání pod podmínkou, že barva, provedení a číslo nového úboru jsou stejné


Otázka 94:

Dle pravidel: Výjimečně vystřídaný hráč:

 • již nesmí v utkání nastoupit
 • již nesmí nastoupit v témže setu
 • může nahradit libera

15.7 Výjimečné střídání
……. Vystřídanému zraněnému / zdravotně indisponovanému /vyloučenému hráči není povoleno se vrátit do utkání.


Otázka 95:

Dle pravidel: Podávající provede podání správně a míč letí mimo, přijímající družstvo je v chybném postavení. Jak rozhodne rozhodčí?

 • podávat bude stejné družstvo, protože soupeř byl v chybném postavení
 • podávat bude soupeř, protože podávající neprovedl podání správně
 • jedná se o oboustrannou chybu

7.5.3 Stane-li se podání chybným po úderu do míče, počítá se chyba v postavení.
12.7.2 Naopak, pokud je podání provedeno správně, ale stává se následně chybným (letí „mimo“, je cloněno, apod.), chyba v postavení nastala první a je sankcionována


Otázka 96:

Dle pravidel: Kdo si může u rozhodčího vyhradit právo zaznamenat do zápisu o utkání na konci utkání oficiální protest?

 • kapitán ve hře
 • kapitán družstva
 • trenér družstva
 • asistent trenéra

Je-li míč mimo hru, je pouze kapitán ve hře oprávněn hovořit s rozhodčími:
5.1.2.1……Pokud kapitán ve hře s vysvětlením prvního rozhodčího nesouhlasí, může se rozhodnout protestovat proti takovému rozhodnutí a okamžitě prvního rozhodčího upozornit, že si vyhrazuje právo zaznamenat do zápisu o utkání na konci utkání oficiální protest;

23.2.4 ……… Jestliže kapitán ve hře nesouhlasí s vysvětlením prvního rozhodčího a rozhodne se podat na konci utkání k dané záležitosti oficiální protest, musí si okamžitě vyhradit právo zaznamenat svůj protest na konci utkání. První rozhodčí musí s tímto právem kapitána ve hře souhlasit.


Otázka 97:

Dle pravidel: Žádost o oddechový čas musí být vznesena:

 • slovní výzvou k rozhodčímu před zahájením rozehry
 • odpovídajícím znamením rukou, když je míč mimo hru a před zapísknutím na podání
 • zvukovou signalizací doprovázenou slovní výzvou k rozhodčímu před zapísknutím na podání

15.4.1 Žádost o oddechový čas musí být vznesena odpovídajícím znamením rukou, když je míč mimo hru a před zapísknutím na podání.


Otázka 98:

Dle pravidel: Chyba v postavení v okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem:

 • má přednost před chybou při podání
 • je posouzena jako první, stane-li se podání chybným po úderu do míče
 • nastane-li současně s chybou při podání je situace posouzena jako „oboustranná chyba“

7.5.3 Stane-li se podání chybným po úderu do míče, počítá se chyba v postavení.
12.7.2 Naopak, pokud je podání provedeno správně, ale stává se následně chybným (letí „mimo“, je cloněno, apod.), chyba v postavení nastala první a je sankcionována


Otázka 99:

Dle pravidel: Družstvo se dopustí chyby tím, že provede některou činnost ve hře v rozporu s pravidly (nebo je poruší jiným způsobem). Rozhodčí rozhodují o chybách a jejich důsledcích podle pravidel:

 • pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, pouze první z nich se počítá
 • pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, pouze poslední z nich se počítá
 • pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, rozhodčí si vybere libovolnou z nich

6.1.2.1 pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, pouze první z nich se počítá;


Otázka 100:

Dle pravidel: V průběhu jedné žádosti o střídání:

 • nemůže družstvo vystřídat více hráčů
 • může družstvo vystřídat pouze jednoho hráče
 • může družstvo vystřídat dva a více hráčů

15.2.2 …… Dva nebo více hráčů může být střídáno ve stejný okamžik v průběhu jedné žádosti.


Otázka 101:

Dle pravidel: Proniknutí do soupeřova pole za střední čáru:

 • není dovoleno za žádných okolností
 • je dovoleno za předpokladu, že se tím nepřekáží soupeři ve hře
 • je dovoleno za předpokladu, že část pronikající(ch) nohy(ou) zůstane buď ve styku se střední čárou, nebo přímo nad ní a tato akce nebrání soupeři ve hře

11.2.2.1 dotknout se soupeřova pole nohou(ama) je dovoleno za předpokladu, že část pronikající(ch) nohy(ou) zůstane buď ve styku se střední čárou, nebo přímo nad ní a tato akce nebrání soupeři ve hře


Otázka 102:

Dle pravidel: Družstvo, které je prohlášeno za „neúplné“ v setu nebo v utkání:

 • prohrává set nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety potřebné k vítězství v setu nebo v utkání. Neúplné družstvo si ponechává dosažené body a sety
 • prohrává set 0:25 nebo utkání 0:3
 • prohrává set nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety potřebné k vítězství v setu nebo v utkání. Neúplné družstvo dosažené body a sety ztrácí

6.4.3 Družstvo, které je prohlášeno za „neúplné“ v setu nebo v utkání, prohrává set nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body nebo body a sety potřebné k vítězství v setu nebo v utkání. Neúplné družstvo si ponechává dosažené body a sety.


Otázka 103:

Dle pravidel: Které znění pravidel je správné?

 • útočný úder je dokončený v okamžiku, kdy míč přeletí zcela svislou rovinu sítě
 • útočný úder je dokončený v okamžiku, kdy míč přeletí zcela svislou rovinu sítě nebo se dotkne soupeře.
 • útočný úder je dokončený v okamžiku, kdy do míče udeří útočící hráč

13.1.3 Útočný úder je dokončený v okamžiku, kdy míč přeletí zcela svislou rovinu sítě nebo se dotkne soupeře.


Otázka 104:

Dle pravidel: Míč zahraný do pole soupeře musí:

 • přeletět síť zcela uvnitř prostoru přeletu
 • přeletět síť částečně uvnitř prostoru přeletu
 • přeletět síť kdekoliv nad jejím horním okrajem

10.1.1 Míč zahraný do pole soupeře musí přeletět síť uvnitř prostoru přeletu.


Otázka 105:

Dle pravidel: Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu.  Vítěz losování si vybírá.

 • právo podávat nebo přijímat podání nebo stranu hřiště. Poraženému zůstává zbývající volba.
 • právo podávat na zvolené straně hřiště
 • právo přijímat podání na zvolené straně hřiště

7.1.2 Vítěz losování si vybírá:
buď 7.1.2.1 právo podávat nebo přijímat podání;
nebo 7.1.2.2 stranu hřiště.
Poraženému zůstává zbývající volba.


Otázka 106:

Dle pravidel: Pořadí postupu na podání znamená:

 • hráči musí dodržovat pořadí postupu na podání uvedené na záznamu postavení základní sestavy
 • správnost postavení hráčů v jednotlivých zónách při úderu do míče při podání
 • po každé rozehře se na podání posune hráč dle záznamu postavení základní sestavy

12.2.1 Hráči musí dodržovat pořadí postupu na podání uvedené na záznamu postavení základní sestavy.


Otázka 107:

Dle pravidel: Ve hře:

 • může být vždy šest hráčů každého družstva.
 • může být libovolný počet hráčů každého družstva.
 • musí být vždy šest hráčů každého družstva.

7.3.1 Ve hře musí být vždy šest hráčů každého družstva.