Řešení 1

Otázka 1:

Dle definice pravidel: Co tvoří Hrací plochu?

 • hřiště a volná zóna
 • hřiště, volná zóna, prostor pro rozcvičení
 • hřiště, volná zóna, prostor pro rozcvičení, prostor pro vyloučené

1. Hrací plocha
Hrací plocha zahrnuje hřiště a volnou zónu, která musí být pravoúhlá a symetrická


Otázka 2:

Dle definice pravidel: Hřiště je obdélník o rozměrech 18×9 m obklopený volnou zónou, která …

 • je na všech stranách minimálně 3 metry široká
 • může být 3 – 5 metrů široká na různých stranách hřiště
 • musí mít 5 metrů od postranních čar a 6,5 metru od koncových čar hřiště

1.1 Rozměry
Hřiště je obdélník o rozměrech 18×9 m obklopený volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3m široká.


Otázka 3:

Dle pravidel: Síť je umístěna svisle nad střední čarou. V jaké výšce je její horní okraj?

 • muži – 224 cm, ženy – 243 cm
 • muži – 243 cm, ženy – 242 cm
 • muži – 243 cm, ženy – 224 cm
 • muži – 242 cm, ženy – 224 cm

2.1.1 Síť je umístěna svisle nad střední čarou a její horní okraj je ve výšce 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy.


Otázka 4:

Stanovená výška sítě se měří:

 • ve středu hřiště a nad oběma postranními čarami musí být přesně stejná a nesmí převýšit stanovenou výšku o více než 2 cm.
 • nad oběma postranními čarami (musí být přesně stejná) a na středu hřiště nesmí klesnout o více než 2 cm
 • ve středu hřiště a nad oběma postranními čarami může být různá ne však výše než 2 cm nad stanovenou výšku

2.1.2 Výška se měří ve středu hřiště. Výška sítě (nad oběma postranními čarami) musí být přesně stejná a nesmí převýšit stanovenou výšku o více než 2 cm.