Předsoutěžní seminář 2024

Pozvánka na seminář rozhodčích

(přihlášených k řízení utkání v sezóně 2024/2025 soutěží řízených STK a KM MS KVS mimo rozhodčích listin ČVS)

Vážený příteli!

KR MS KVS si Tě dovoluje pozvat na seminář rozhodčích, který se koná:

  • 13.9.2024 v Ostravě od 16:30 hodin (cca do 20:30)
Seminář je povinný!!

Místo konání :   Ostrava, KO ČUS, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava
Vedoucí akce :   Ing. Jan Slezák, Nerudova 1158, 735 81 Bohumín
                            tel. 604 358 588
                            e-mail: komise@krmskvs.cz
Účast :                Účast rozhodčích je povinná.

Nemůžete-li se z vážných důvodů akce zúčastnit, je nutno se ihned omluvit výhradně písemně (Email) vedoucímu akce. V takovém případě jste povinni absolvovat seminář v náhradním termínu, který KR stanoví dodatečně.

Neúčast na semináři a nevykonání testu se postihuje dle platných předpisů KR MS KVS. (pozastavení delegací)

Součástí semináře je test z pravidel a soutěžního řádu volejbalu, který je základní částí hodnocení rozhodčích.

Program semináře :

  1. Kontrola účasti
  2. ILP a jejich úhrada
  3. Pravidla a řády
  4. Rozpis soutěží KP
  5. VIS a jiné weby
  6. Sportovně technické informace k řízení KP
  7. Test
  8. Diskuse

Upozornění :           Na seminářích bude možno zaplatit ILP

Ing. Jan Slezák, v.r.
předseda KR MSKVS, vedoucí akce