Výjimky na soupiskách ve vztahu k Zápisu o utkání

Metodický pokyn KR MS KVS č. 3 platný pro rozhodčí MS KVS v soutěžích krajského přeboru MS KVS

Dle Rozpisu mistrovských soutěží MS KVS dospělých a mládeže 2023/2024 existují výjimky ze soutěžního řádu volejbalu článku 7 Soupisky v podobě ručně dopsaných a řídícím soutěže potvrzených hráčů. Protože se snažíme zavést do krajských soutěží elektronický zápis pracující se soupiskami ze systému VIS, není možné tyto hráče v elektronickém zápise zaznamenat. Výbor MS KVS na svém zasedání 3.10.2023 rozhodl, jak v těchto kolizních situacích postupovat.

1. V utkáních, kde hrají družstva s potvrzenou výjimkou na soupisce a tuto výjimku budou chtít v utkání uplatnit, bude zápis o utkání vyhotoven dle Rozpisu mistrovských soutěží MS KVS dospělých a mládeže 2023/2024 části A. bodu 16 (Ve všech utkáních krajských soutěžích je povinnost použít předepsaný krajský tiskopis, v utkáních řízených 2 rozhodčími je povinnost použít předepsaný mezinárodní tiskopis (česká verze) podle čl. 21 SŘV.). V takovýchto utkáních nelze použít elektronický zápis.

2. Družstva s potvrzenou výjimkou na soupisce, kterou chtějí v utkání uplatnit, budou předkládat před utkáním rozhodčímu ke kontrole vždy a pouze tištěnou podobu soupisky s uvedenou potvrzenou výjimkou.

3. Všechna pořadatelská družstva jsou povinna mít připraven krajský tiskopis Zápisu o utkání pro případ dle bodu 1 tohoto Metodického pokynu.

4. V případě, že družstvo nebude chtít výjimku na soupisce v utkání uplatnit, je možné použít elektronický zápis včetně předložení elektronické soupisky a náležitostí jednotlivce dle SŘV článku 6 a článku 7.

Schváleno V MS KVS dne 3.10.2023

Tomáš Kavala, v.r.
předseda MS KVS

Milan Klívar, v.r.
předseda STK MS KVS

Ing. Jan Slezák, v.r.
předseda KR MS KVS

Ing. Šárka Sonnková, v.r.
sekretář MS KVS