Záznam kategorií v hlavičce Zápisu o utkání

Metodický pokyn KR MS KVS č. 2 platný pro rozhodčí MS KVS v soutěžích krajského přeboru MS KVS

Vzhledem k tomu, že pro zatím nejsou k dispozici Zápisy o utkání s nově označovanými kategoriemi mládeže (U18Z apod.), tak z důvodu sjednocení způsobu záznamu mládežnických kategorií v Zápisech o utkání bude prováděno následovně.

Kategorie mládeže se zapíše v hlavičce zápisu v plném tvaru (např. U22M, U20Z-B, …) dle příkladů níže. Žádná jiná kategorie se nezaškrtává.
V případě muži/ženy je to jasné, tyto kategorie tam jsou. (mimo to nejsou mládežnické 😀 )