Filozofie pravidel a rozhodování

Představení

Volejbal je jedním z nejúspěšnějších, nejrozšířenějších soutěžních a rekreačních sportů ve světě. Je rychlý, vzrušující a výbušný. Volejbal spojuje několik základních prolínajících se elementů, které svým vzájemným působením vytváří jedinečnou kolektivní hru.

V průběhu posledních let provedla mezinárodní volejbalová federace (FIVB) obrovské kroky, aby přiblížila tuto hru modernímu obecenstvu.

Následující řádky jsou určené široké volejbalové veřejnosti – hráčům, trenérům, rozhodčím, divákům i komentátorům z následujících důvodů:

 • porozumění pravidlům umožňuje lepší hraní – trenéři mohou vytvářet kvalitnější složení družstva a taktiku, která umožní hráčům ukázat maximum svých schopností;
 • porozumění souvislostem mezi jednotlivými pravidly umožní rozhodčím lepší rozhodování.

Představení se zaměřuje v prvé řadě na volejbal jako na soutěžní sport, a následně charakterizuje hlavní vlastnosti, které jsou potřebné pro úspěšné rozhodování.

Volejbal je soutěžní sport

Soutěž dokáže objevit i skryté sily. Prokazuje nejlepší schopnosti, nejlepšího ducha, tvořivost a estetiku. Pravidla jsou vytvořena tak, aby umožnila všechny tyto vlastnosti. Až na několik výjimek umožňuje volejbal všem hráčům hrát jak na síti (při útoku), tak i vzadu v poli (v obraně nebo podávat).

William Morgan, který hru vytvořil, by ji ještě stále poznal, protože volejbal si i po dlouhých letech zachoval určité odlišnosti a důležité prvky. Některé z nich jsou společné s dalšími síťovými / míčovými /
raketovými hrami:

 • podání;
 • rotace (otáčení při podání);
 • útok;
 • obrana.

Nicméně volejbal je unikátní mezi síťovými hrami tím, že míč je v neustálém letu – „létající míč“ – a umožňuje každému družstvu míru vlastních přihrávek před vrácením míče soupeři.

Zavedení specializovaného obranného hráče – libera – posunulo hru dopředu z hlediska délky rozehrávek a členění hry. Úprava pravidla o podání změnila úkon podání z jednoduchého uvedení míče do hry na účinnou útočnou zbraň.

Pojem rotace hráčů je zakotven za účelem poskytnout všestrannost sportovců. Pravidla o postavení hráčů musí dovolovat družstvům dostatečnou flexibilitu na vytváření zajímavých taktických manévrů.

Tuto základní strukturu využívají hráči k tomu, aby soutěžili v technikách, taktikách a schopnostech. Kromě toho poskytuje hráčům dostatek volnosti, aby mohli nadchnout diváky v hledišti a při obrazovkách.

A obraz volejbalu je neustále lepší.

Rozhodčí v rámci tohoto systému

Podstata dobrého rozhodčího je v pojetí nestrannosti a důslednosti:

 • být spravedlivý vůči každému účastníkovi;
 • být považovaný za stejně spravedlivého i očima diváků.

Vyžaduje si to obrovskou dávku důvěry – rozhodčí musí být důvěryhodný, aby umožnil hráčům zábavu, a to tím, že:

 • je přesný ve svých rozhodnutích;
 • rozumí, proč je pravidlo napsané;
 • je vynikající organizátor;
 • umožní průběh hry a dovede ji až do konce;
 • je učitelem – používá pravidla k trestání nečestnosti nebo napomíná nezdvořilost;
 • podporuje hru – proto nechá vyniknout velkolepým momentům při hře jako i nejlepším hráčům, aby ukázali to, co umí nejlépe: zabavit obecenstvo.

Na závěr můžeme říci, že dobrý rozhodčí bude používat pravidla na to, aby se hra stala plnohodnotným zážitkem pro všechny zúčastněné.
Ti, kteří jste se dostali až na toto místo, podívejte se na následující pravidla jako na současný stav vývoje této skvělé hry, ale nezapomeňte, že tyto úvodní řádky mohou být stejně důležité pro vaše správné postavení ve sportu.

Zapoj se! Udrž míč v letu!